Acció social 1

ASSOCIACIO GINESTÀ

Al setembre de 2013 es va iniciar en els locals de la Parròquia de Sant Mateu de la Guineueta, antigament utilitzats per l’escola primària Ginesta, el projecte Lucas, centre de reforç escolar, per a atendre els nens i adolescents en risc d’exclusió.

Al cap de cinc anys, amb el projecte ja consolidat i veient els seus fruits, el 12 de juliol de 2018 es crea la Associació Ginestà, amb l’objectiu de proveir al Projecte Lucas, i a altres iniciatives de suport a les persones en risc d’exclusió social que estaven en desenvolupament, d’una base social i de gestió independent, que garanteixi la seva sostenibilitat. Des de llavors hem vingut desplegant Projecte Natzaret, un menjador social, Projecte Maria, atenció a mares sense parella i en situació de vulnerabilitat, Projecte Lázaro, acompanyament a famílies amb fills amb Alzheimer, Projecte Joaquín, ajudes suplementàries per al pagament de lloguer a famílies amb pocs recursos i sense possibilitat d’accés al mercat residencial, i Projecte Simón, acompanyament i formació per a persones sense treball, ajudant-los per a augmentar les seves possibilitats d’entrar en el mercat laboral.

Acció social 2

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETÀ

La FAR, duu a terme una labor d’educació, formació i capacitació de dones, nens i joves en el barri de Rimkietà, un dels més humils de la capital de Burkina Faso, Ouagadougou.

Des que es va constituir en 2007 ha anat creixent i consolidant els diferents projectes que van sempre enfocats a a cobrir necessitats bàsiques i millorar la qualitat de vida dels habitants de Rimkietà.

Acció social 3

FUNDACIÓ IMPULSA

A la Fundació Impulsa promovem la igualtat d’oportunitats dels joves, i els acompanyem en la seva formació creixement personal, amb el suport de persones i organitzacions del territori, en especial del teixit empresarial.

Joves amb compromís i motivació per seguir formant-se, però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica reben el suport de la Fundació Impulsa per cursar cicles de formació professional (FP) i millorar la seva inserció laboral.  

L’acompanyament als joves Impulsers es fa d’una manera integral, de la mà de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa oferint-los suport en diferents àmbits: econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional; tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions en competències transversals i fent voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions en competències professionals i estades formatives a empreses.

Acció social 4

FRIKI FUN

La nostra missió és donar suport als joves estudiants STEM que ho necessiten. Aquest suport es materialitza a través de diferents accions i esforços. Molts membres de FriquiFund tenen carreres professionals relacionades amb la informàtica, l’enginyeria o la ciència. Això ens proporciona els coneixements i la força de treball per executar un programa de mentoria per donar suport de prop als joves estudiants de STEM i un programa de pràctiques per ajudar-los a trobar el lloc adequat per fer pràctiques. Vam començar aquests programes a mitjan 2022. A finals de 2022 estem tutoritzant 21 estudiants.