Mostra, evidenciar davant el mercat que estem davant d’un edifici singular.

L’aparició de segells de certificació ja sigui versus la sostenibilitat, ja sigui definint el nivell d’eficiència o demanda energètica, ja sigui determinant quan saludable és l’espai construït, és la resposta de l’mercat a la necessitat d’identificar, concretar i deixar constància de l’esforç i l’obstinació lloc per aquells promotors que decideixen construir amb estàndards superiors als exigits pel marc legal.

És la manera de comunicar, de senyalitzar, als usuaris que estem davant d’un edifici singular. Aquesta singularitat pot venir definida per l’esforç posat, tant en la fase de projecte com en el procés constructiu, en utilitzar solucions i sistemes respectuosos i responsables amb el medi ambient.

Gestió de certificacions 1

No totes les certificacions valoren i puntuen de la mateixa manera. Les seves respectives escales de prioritats, les seves metodologies de valoració i mesurament són diferents. No hi ha millors o pitjors si no entenem què persegueix cadascuna d’elles, com és el seu objectiu i què ens pot arribar a aportar. cada projectes, el seu ús i finalitat final determina quin és el treball per realitzar. Si té sentit certificar o no, i en cas afirmatiu amb què segell o segells hem de ratificar el nostre treball.

En H.A.U.S. pensem que és convenient fer un estudi previ comparatiu sobre el que ens pot aportar cada procés de certificació, i el mesurem avaluant el seu efecte sobre aquests quatre eixos:

Tot això es mesura i s’avalua per institucions i empreses que actuen com certificadores de la feina realitzant atorgant a la fi de l’procés un certificat equivalent a una nota o grau.

Gestió de certificacions 2