HQ1

Residència familiar de tres plantes

Inici: Gener 2015
Obra acabada

Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Particular

HQ1 és el projecte més ambiciós dels que fins ara al senido de voler cobrir tots els camps de millora possible.

El projecte, recollirà tots els avenços testats per H.A.U.S. en tractaments d’ones, en tractaments d’aigua, tratamiendo d’aire, selecció de materials de Km.0.

El projecte és una residència familiar de tres plantes que certificarem amb el standard Passive i el Verd, on tractarem d’obtenir 4 fulles.