HQ5

Rehabilitació integral d’una vella borda situada al Pirineu aragonès amb paller i corrals annexats a l’habitatge

El projecte prioritza el manteniment de les velles estructures de pedra calcària i granítica, així com part de la seva distribució original. Es preserva el volum original i s’actua sobre l’envolupant per a tractar de minimitzar la demanda energètica a la qual es donarà resposta mitjançant caldera de biocombustió que impulsarà la calefacció mitjançant sòl radiant en planta baixa i radiadors en plantes primera i segona.

Inici de les obres: Març 2021
Finalització de les obres: Maig 2022
Arquitecte: BailoRull
Gestió del projecte: HAUS HEALTHY BUILDINGS SL
Promotor: particular.
Superfície construïda: 525 m2
Certificació Verd: 4 fulles.

El sistema de refrigeració es resol mitjançant pou canadenc.
La teulada, avui en dia a base de pissarra molt malparada i de fibrociment es reconstrueix amb pissarra recuperada.la estructura interior donat el mal estat actual es derroca i se substitueix per una de CLT amb divisions combinades de tabiqueria seca sobre estructura de fusta amb revestiment de planxes d’argila o fusta segons les estades.
El sòl de les plantes 1a i 2a serà de roure recuperat.