Tot i que en HAUS pensem i defensem que construir amb el nostre model i criteri constructiu té més retorn sobre la inversió que fer-ho amb altres pautes, és obvi que factors com la localització, el disseny, la definició del producte o la pròpia conjuntura socio- econòmica de moment són variables que afectessin el resultat de la inversió. Dit això també pensem que els actors o agents impulsors de nous projectes, tant si es tracta d’obra nova com de rehabilitació, tenim la responsabilitat d’atendre altres criteris que no siguin unívocament econòmics.

Entenem per inversions d’impacte (impact investments), aquelles inversions que milloren l’entorn social, ambiental, cultural d’un territori, aquelles que una vegada realitzades fan d’aquell barri, districte o municipi un lloc millor on viure, que ajuden a transformar un determinat sector, a convertir-se en referent de canvi.

Quan la T.I.R. no és l’únic que importa.

Exemples d’aquest tipus d’inversions són l’edifici Cartago Apartments, una rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges de 1947 localitzat al casc antic de Cartagena, Múrcia, i que un cop acabat no només serà l’edifici més avançat pel que fa a sostenibilitat i salut de la ciutat, sinó que se situarà com a referent del municipi exercint una pressió sobre la resta de promocions de manera que ja ningú acceptarà o voldrà pagar un preu major atenent els estàndards de qualitat ambiental i benestar en què nosaltres estem treballant.

L’altra peça, encara en fase de llicència municipal i pendent de l’aprovació per canvi d’ús, està ubicada en un barri perifèric de Madrid. Tan aviat puguem ens farem ressò del que aquest projecte va representar al barri.