Implementació i compliment d’ordenances i reglaments en qüestió mediambiental

Atenent a la creixent aparició o actualització de normes, reglaments i ordenances en HAUS hem creat un departament per ajudar les empreses a donar resposta i compliment a aquells nous requeriments que afectin qüestions relacionades amb el medi ambient o la salut.
L’ordenança que ha donat peu a la creació d’aquest servei ha estat la nova ordenança de l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès en matèria de gestió de l’aigua.

L’Ajuntament de Sant Cugat, en un encomiable treball per reduir el consum per càpita d’aigua al seu municipi, que en el moment de plantejar-se el redactat de la nova ordenança era de 140 litres per persona i dia, (la mitjana de Catalunya era de 100 lts./per./día), redacto i va aprovar per consens la nova ordenança que obliga les grans consumidors municipals i als promotors que construeixin obra nova al seu municipi, a una sèrie de mesures que afecten la gestió i control de l’aigua .

El departament de compliment normatiu analitza les possibles mancances de la instal·lació, perita els consums, així com possibles pèrdues o fuites, les puntes de consum, la qualitat de l’aigua i redacta un pla de millores, un manual de bones pràctiques de l’aigua i un detallat pla d’urgència que s’hauria d’aplicar en situacions en què l’administració competent determina alerta de sequera.

Bibliografia disponible:

Documento
Documento

Ordenança de l’aigua
Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal per a l’Estalvi d’Aigua de Sant Cugat del Vallès

Saber més sobre el nostre servei d’auditoria normatiu en matèria ambiental

Utilitza el següent formulari per contactar amb nosaltres: