La contaminació ambiental representa un risc important per a la salut de les persones ja que juntament amb altres factors poden provocar accidents cardiovasculars, càncers de pulmó i neuropaties cròniques com l’asma. Per tant com més baixos siguin els índexs de contaminació de les ciutats millor serà la salut cardiovascular i pulmonar de la població.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, el 80% de les ciutats de l’món, tant en països desenvolupats com en països en vies de desenvolupament, superen amb escreix els nivells de contaminació establerts com innocus i el 91% de la població mundial viu en llocs on no es respecten les directrius sobre la qualitat de l’aire.

Passem entre el 70 i el 80% del nostre temps en espais tancats. I una mala qualitat de l’aire a casa oa l’oficina pot comportar al·lèrgies, malalties infeccioses o irritants tot en persones més sensibles com aquelles que ja pateixen malalties respiratòries o cardíaques i persones grans o nens.

Segons el Institut de Salut Global de Barcelona si s’aconseguís reduir els nivells de contaminació d’aquesta ciutat fins a arribar als que recomana l’OMS evitaria 659 morts prematures cada any i suposaria un increment de 47 dies en l’esperança de vida dels ciutadans.

És per això que és important respirar aire net i renovat a el menys a la nostra llar i en el lloc on treballem i durant la nit aconseguir mantenir nivells baixos de CO2.

La importància de respirar aire net

Espai Natura 2a Fase

El sistema de ventilació de doble flux possibilitar que la qualitat de l’aire es mantingui fresc, net, lliure d’olors, garantint a el mateix temps que els nivells de CO2 siguin propers a 400 ppm, que és el nivell actual al planeta. A més aquest sistema de ventilació de doble flux permetrà que el sistema d’aerotèrmia que escalfa i refreda l’habitatge segons l’estació de l’any, ho faci de manera més eficient i consumint menys.