inventar i pensar els
edificis de 2030 per
construir-los avui

Espai natura I

Inici: Juny 2015
Entrega: Març 2018
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial
Video

Can Matas I, és el primer projecte amb la participació directa de l’equip multidisciplinari de H.A.U.S. Estem parlant d’un edifici residencial de 16 apartaments dins d’un complex compost per 4 elements amb espais comunitaris dotats de piscina, hort, zones enjardinades i zona esportiva i de lleure.

Espai Natura Sant Cugat

HQ2

Data inici obra: 2020
Data finalització: 2022

Rehabilitació integral habitatge unifamiliar

hq2

HQ1

Inici: Gener 2015
Obra acabada
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Particular

HQ1 és el projecte més ambiciós dels que fins ara al senido de voler cobrir tots els camps de millora possible.
El projecte, recollirà tots els avenços testats per H.A.U.S. en tractaments d’ones, en tractaments d’aigua, tratamiendo d’aire, selecció de materials de Km.0.
El projecte és una residència familiar de tres plantes que certificarem amb el standard Passive i el Verd, on tractarem d’obtenir 4 fulles.

HQ1

Espai natura II

Inici: Desembre 2016
Entrega: Desembre 2019
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial

Can Matas II, és el nou edifici que dóna continuïtat a Espai Natura I. És un edifici de 15 habitatges, 4 dúplex en planta baixa, 6 àtics amb solàrium i 5 singles. Fonamentalment manté el treball realitzat a Espai Natura I evolucionant i millorant aspectes referits a l’eficiència energètica i el tractament d’aigües.

Espai natura II

SLOW Building Barcelona

Inici: Juliol 2018
Entrega: Setembre 2021
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial

Slow-Building-Barcelona

Hotel Qgat II

Inici: Gener 2019
Entrega: Gener 2021
Localidad: Sant Cugat del Vallés
Promotor: QGAT Lunch&Cofee

La segona fase de l’Hotel Qgat es construirà amb criteris Passive . En paral·lel destacarà per incorporar els últims avenços en confort acústic i en confort lumínic. El procés de selecció de materials atendrà un doble criteri de salubritat / innocuïtat i de sostenibilitat. La salubritat es concreterá en el compromís de no incorporar materials que continguin substàncies potencialment tòxiques en nivells superiors als que l’OMS considera, criteri molt més exigent que l’exigit per l’administració espanyola.

hotel Qgat

Espai natura III

Inici: Pendent de llicencia
Entrega: Pendent
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: MARCOVE INDUSTRIAL

La tercera fase d’aquest complex residencial estarà format per 20 habitatges i inclourà avenços i millors en diversos camps dels quals us anirem informant. El que si podem concretar és que serà un edifici amb un consum energètic proper a 0.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 12
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 2000
cameraFocalLength (float): 26
cameraFov (float): 69.233
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 1269.2
cameraTransform (m44f): [{0.999951, -0.00988355, -6.48669e-005, 2517.32}, {-0.00988377, -0.99993, -0.00656265, 4981.39}, {0, 0.00656297, -0.999978, 1170}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
R (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.B (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.G (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.R (float)
VRayRawLighting.B (float)
VRayRawLighting.G (float)
VRayRawLighting.R (float)
VRayRawReflection.B (float)
VRayRawReflection.G (float)
VRayRawReflection.R (float)
VRayRawShadow.B (float)
VRayRawShadow.G (float)
VRayRawShadow.R (float)
VRayReflection.B (float)
VRayReflection.G (float)
VRayReflection.R (float)
VRayRefractionFilter.B (float)
VRayRefractionFilter.G (float)
VRayRefractionFilter.R (float)
VRayRenderID (uint)
VRayWireColor.B (float)
VRayWireColor.G (float)
VRayWireColor.R (float)
Z (float)

Cartago Organic Apartments

Inici: Pendent confirmar
Entrega: Pendent confirmar
Localitat: Cartagena (Murcia)
Promotor: MARCOVE INDUSTRIAL

L’edifici rehabilitat al centre de casc antic de Cartagena, Múrcia.
L’edifici comptarà amb 8 apartaments, i es convertira en l’edifici més avantguardista en la cura per la sostenibilitat i per la cura en garantir espais saludables als seus futurs ocupants.

Cartago Organic Departments (2)

Espai natura IV

Inici: Pendent de llicencia
Entrega: Pendent
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial

Quarta peça d’Espai Natura, i esperem que no sigui l’última! Serà un cub de 8 habitatges que recollirà l’evolució natural de tot el complex residencial.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 12
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 2000
cameraFocalLength (float): 26
cameraFov (float): 69.233
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 1269.2
cameraTransform (m44f): [{0.999951, -0.00988355, -6.48669e-005, 2517.32}, {-0.00988377, -0.99993, -0.00656265, 4981.39}, {0, 0.00656297, -0.999978, 1170}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
R (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.B (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.G (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.R (float)
VRayRawLighting.B (float)
VRayRawLighting.G (float)
VRayRawLighting.R (float)
VRayRawReflection.B (float)
VRayRawReflection.G (float)
VRayRawReflection.R (float)
VRayRawShadow.B (float)
VRayRawShadow.G (float)
VRayRawShadow.R (float)
VRayReflection.B (float)
VRayReflection.G (float)
VRayReflection.R (float)
VRayRefractionFilter.B (float)
VRayRefractionFilter.G (float)
VRayRefractionFilter.R (float)
VRayRenderID (uint)
VRayWireColor.B (float)
VRayWireColor.G (float)
VRayWireColor.R (float)
Z (float)

El Jardinet de Lesseps

Inici: Septembre 2021
Entrega: Gener 2023
Arquitecte: Yolanda Olmos
Localitat: Barcelona
Project Management: H.A.U.S HEALTHY BUILDINGS

Edifici residencial que es registrarà en 4 fulles verdes i serà dissenyat per tenir balanç energètic positiu, és a dir, generador d’energia. En l’àmbit de la salut, l’aportació més interessant i destacable serà la solució de tractament d’aire interior, un repte notable tractant-se de la ciutat de Barcelona.

Republica-Argentina

Edifici de la Mercè

Inici: Gener 2019
Entrega: Maig 2019
Localitat: Barcelona
Promotor: Naviaito

Estudi de la solució energètica i adaptació i integració de la mateixa.

Edifici Europa

Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Pauvire 2019

Rehabilitació energètica amb la millora de les instal·lacions de climatització i renovació d’aire. Millora de la qualitat interior de l’aire mitjançant la incorporació de sistemes de ventilació forçada amb bescanviador tèrmic i filtres F9. Instal·lació de purificadors d’aire mitjançant filtres Hepa i fotocatalisi per a reducció de C.O.V.s i microparticules de fins a 2.5 micres així com amb l’ajuda dee ionitzadors bipolars que ajuden a l’encapsulació de gèrmens i bacteris i la seva precipitació al sòl per a ser absorvits pels purificadors. Aquests elements tindran presència en les zones comunes i en la cantina, també de recent construcció.

Edifici Europa

HQ4

Rehabilitació energètica de un habitatge protegit del 1928.

Actuació sobre la envolvent i substitució de la antiga teulada de fibrociment per zenc.

HQ4

HQ5

Inici de les obres: Març 2021
Finalització de les obres: Maig 2022
Arquitecte: BailoRull
Gestió del projecte: HAUS HEALTHY BUILDINGS SL
Promotor: particular.
Superfície construïda: 525 m2
Certificació Verd: 4 fulles.

Rehabilitació integral d’una vella borda situada al Pirineu aragonès amb paller i corrals annexats a l’habitatge.

hq5-2