inventar i pensar els
edificis de 2030 per
construir-los avui

Espai natura I

Inici: Juny 2015
Entrega: Març 2018
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial
Video

Can Matas I, és el primer projecte amb la participació directa de l’equip multidisciplinari de H.A.U.S. Estem parlant d’un edifici residencial de 16 apartaments dins d’un complex compost per 4 elements amb espais comunitaris dotats de piscina, hort, zones enjardinades i zona esportiva i de lleure.

Espai Natura Sant Cugat

HQ1

Inici: Gener 2015
Entrega: Juny 2019
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Particular

HQ1 és el projecte més ambiciós dels que fins ara al senido de voler cobrir tots els camps de millora possible.
El projecte, recollirà tots els avenços testats per H.A.U.S. en tractaments d’ones, en tractaments d’aigua, tratamiendo d’aire, selecció de materials de Km.0.
El projecte és una residència familiar de tres plantes que certificarem amb el standard Passive i el Verd, on tractarem d’obtenir 4 fulles.

HQ1

Espai natura II

Inici: Decembre 2016
Entrega: Decembre 2019
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial

Can Matas II, és el nou edifici que dóna continuïtat a Espai Natura I. És un edifici de 15 habitatges, 4 dúplex en planta baixa, 6 àtics amb solàrium i 5 singles. Fonamentalment manté el treball realitzat a Espai Natura I evolucionant i millorant aspectes referits a l’eficiència energètica i el tractament d’aigües.

Espai natura II

SLOW Building Barcelona

Inici: Juliol 2017
Entrega: Juliol 2020
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial

El triCube es convertirà en el primer edifici d’oficines que reuneixi certificacions de sostenibilitat de salut. El Green Building council d’una banda i l’organització Well per una altra certifiquessin l’obstinació lloc per part de H.A.U.S. en aconseguir un resultat final més que notable en sengles camps. Algunes de les solucions en què estem treballant, tant en eficient energètica com mobilitat seran també pioneres. Un edifici de l’any 2020 pensant en el 2030.

Slow-Building-Barcelona

La casa del golf

Inici: Maig 2018
Entrega: Febrer 2020
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Particular

La casa de l’Golf és un projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar a quatre vents. L’objectiu és aconseguir certificació energètica A i quatre fulles verdes de l’GBCe, així com integrar totes les propostes de HAUS en matèria de salut.

Casa Golf

Hotel qgat II

Inici: Septembre 2018
Entrega: Septembre 2020
Localidad: Sant Cugat del Vallés
Promotor: QGAT Lunch&Cofee

La segona fase de l’Hotel Qgat es construirà amb criteris Passive . En paral·lel destacarà per incorporar els últims avenços en confort acústic i en confort lumínic. El procés de selecció de materials atendrà un doble criteri de salubritat / innocuïtat i de sostenibilitat. La salubritat es concreterá en el compromís de no incorporar materials que continguin substàncies potencialment tòxiques en nivells superiors als que l’OMS considera, criteri molt més exigent que l’exigit per l’administració espanyola.

GR_00711_CANTONADA_v5

Espai natura III

Inici: Juliol 2018
Entrega: Septembre 2020
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: MARCOVE INDUSTRIAL

La tercera fase d’aquest complex residencial estarà format per 20 habitatges i inclourà avenços i millors en diversos camps dels quals us anirem informant. El que si podem concretar és que serà un edifici amb un consum energètic proper a 0.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 12
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 2000
cameraFocalLength (float): 26
cameraFov (float): 69.233
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 1269.2
cameraTransform (m44f): [{0.999951, -0.00988355, -6.48669e-005, 2517.32}, {-0.00988377, -0.99993, -0.00656265, 4981.39}, {0, 0.00656297, -0.999978, 1170}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
R (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.B (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.G (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.R (float)
VRayRawLighting.B (float)
VRayRawLighting.G (float)
VRayRawLighting.R (float)
VRayRawReflection.B (float)
VRayRawReflection.G (float)
VRayRawReflection.R (float)
VRayRawShadow.B (float)
VRayRawShadow.G (float)
VRayRawShadow.R (float)
VRayReflection.B (float)
VRayReflection.G (float)
VRayReflection.R (float)
VRayRefractionFilter.B (float)
VRayRefractionFilter.G (float)
VRayRefractionFilter.R (float)
VRayRenderID (uint)
VRayWireColor.B (float)
VRayWireColor.G (float)
VRayWireColor.R (float)
Z (float)

Cartago organic apartments

Inici: Març 2018
Entrega: Abril 2020
Localitat: Cartagena (Murcia)
Promotor: MARCOVE INDUSTRIAL

L’edifici rehabilitat al centre de casc antic de Cartagena, Múrcia.
L’edifici comptarà amb 8 apartaments, i es convertira en l’edifici més avantguardista en la cura per la sostenibilitat i per la cura en garantir espais saludables als seus futurs ocupants.

Cartago Organic Departments (2)

Espai natura IV

Inici: Març 2019
Entrega: Septembre 2021
Localitat: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Marcove Industrial

Quarta peça d’Espai Natura, i esperem que no sigui l’última! Serà un cub de 8 habitatges que recollirà l’evolució natural de tot el complex residencial.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 12
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 2000
cameraFocalLength (float): 26
cameraFov (float): 69.233
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 1269.2
cameraTransform (m44f): [{0.999951, -0.00988355, -6.48669e-005, 2517.32}, {-0.00988377, -0.99993, -0.00656265, 4981.39}, {0, 0.00656297, -0.999978, 1170}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2999]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
R (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.B (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.G (float)
VRayExtraTex_Map #1635777626.R (float)
VRayRawLighting.B (float)
VRayRawLighting.G (float)
VRayRawLighting.R (float)
VRayRawReflection.B (float)
VRayRawReflection.G (float)
VRayRawReflection.R (float)
VRayRawShadow.B (float)
VRayRawShadow.G (float)
VRayRawShadow.R (float)
VRayReflection.B (float)
VRayReflection.G (float)
VRayReflection.R (float)
VRayRefractionFilter.B (float)
VRayRefractionFilter.G (float)
VRayRefractionFilter.R (float)
VRayRenderID (uint)
VRayWireColor.B (float)
VRayWireColor.G (float)
VRayWireColor.R (float)
Z (float)

Padua

Inici: Octubre 2018
Entrega: Marzo 2021
Localitat: Barcelona
Promotor: Marcove Industrial

Edifici residencial que es registrarà en 4 fulles verdes i serà dissenyat per tenir balanç energètic positiu, és a dir, generador d’energia. En l’àmbit de la salut, l’aportació més interessant i destacable serà la solució de tractament d’aire interior, un repte notable tractant-se de la ciutat de Barcelona.

Padua

Edifici de la mercé

Inici: Gener 2019
Entrega: Maig 2019
Localitat: Barcelona
Promotor: Naviaito

Estudi de la solució energètica i adaptació i integració de la mateixa.

Camí de pedra bor

Inici: Gener 2019
Entrega: Juny 2019
Localitat: Bellver de Cerdanya
Promotor: Comunidad de propietarios

Consultoria energètica i adaptació de la solució proposada. Intervenció per a la millora i l’adaptació d’ús.