HQ2

Rehabilitació integral habitatge unifamiliar

Data inici obra: 2020
Data finalització: 2022