maximitzar el confort i el benestar de
els espais construïts i fer-ho
generant el menor impacte ambiental
possible

Per què H.A.U.S.?
Per què aquesta agenda de solucions?

H.A.U.S. Healthy Buildings es va constituir el 2018 amb la missió de situar la salut, el confort i el benestar al centre de tot projecte d’edificació, i fer-ho en indiscutible compromís amb la sostenibilitat ambiental.

I com li donem resposta avaluant i analitzant cada projecte mitjançant l’aplicació de les eines d’anàlisi que hem desenvolupat aquests anys, i que continuen creixent mes a mes. I és, a través d’un exercici d’acompanyament juntament amb els equips tècnics i de gestió d’obra, en què tractem cada projecte de manera singular, atenent l’ús que tindrà, la localització, el pressupost, els condicionants arquitectònics i els usuaris .

Aquest procés d’aplicació de metodologia i d’avaluació conjunta ens permet establir els criteris i les estratègies que en cada cas més convenen per maximitzar el retorn de cadascun dels recursos incorporats.

Durant aquests darrers cinc anys hem participat en deu i sis projectes diferents que són exemple de la missió enunciada. Hi observem aportacions de tota mena que van des del replantejament urbanístic fins a la determinació del mapa de materials, passant per la implementació de mesures tant passives com actives per a la millora de cadascun dels capítols de salut i de sostenibilitat.