Compromesos amb el medi ambient, buscant el menor deteriorament d’aquest i si és possible la seva regeneració per recuperar la biodiversitat danyada i minimitzar l’impacte negatiu en l’extracció i transformació de recursos.

Entenem que els objectius signats a nivell governamental en matèria de reducció d’emissions de CO2 i gasos d’efecte hivernacle no són suficients i ens auto imposem projectar i construir provocant emissions inferiors fins i tot a aquelles que ens atorgarien les certificacions més altes en matèria d’eficiència energètica.

Actualment treballem per incorporar materials la extracció, obtenció i manufacturació es localitzi en una àrea circular de 125.000 km2 que tingui el seu centre on es dugui a terme l’obra. Un altre criteri observat és el que ens determina les emissions de CO2 generades en el procés extractiu, el procés de transformació, és a dir els treballs que permeten convertir una matèria primera en brut en un producte final utilitzable en obra, transport i incorporació a obra.

La valoració de les fases de deconstrucció i de futur reciclatge són objectius d’immediata incorporació en els que encara estem treballant a nivell teòric però que esperem molt aviat incorporar en projecte executiu, En aquest sentit i amb el propòsit d’aportar experiència i aprendre metodologies que ens s’apropin al nostre objectiu formem part del programa de recerca Houseful liderat pel Institut Leitat que té per objecte l’estudi de solucions i metodologies que permetin la circularitat dels edificis, és a dir el màxim reaprofitament dels elements i materials constructius.

El nostre paper en aquest programa és el d’aportar edificis pilot que poden ser exemples i referències de les solucions proposades.

Compromesos en disminuir les emissions de CO2, compromesos amb l’ús de materials de proximitat, compromesos amb no utilitzar materials la extraccación i / o transformació provoqui toxicitat ambiental …

En el nostre últim projecte construït el volum de materials de proximitat ha representat el 62% de l’total mesurat en valor (euros).

Aquest compromís el certifiquem encarregant a Green Building Council, que avaluï i certifiqui l’esforç i el treball realitzat en cadascun dels nostres projectes en matèria de sostenibilitat. Aquest encàrrec ens porta a exercir amb molt de rigor i diligència el compromís manifestat en el nostre text fundacional reflectit també en els nostres estatuts.

Encarregar a un ens com el GBC, que gaudeix de total independència de criteri i de reconegut prestigi, i que ve duent a terme una tasca ingent en matèria de sostenibilitat en l’àmbit de la construcció al llarg dels últims 20 anys, comporta tenir presència de criteri en cadascuna de les fases de cada projecte.

La sostenibilitat aplicada a l’entorn, a la conservació i la preservació de l’planeta i el que el conté com a valor i atribut a aconseguir, a fomentar i a defensar.

Solucions compromeses amb el planeta 1