Com a constructors i instal·ladors: Fem realitat els projectes

Després de tot procés de disseny hi ha un procés d’execució d’obra.

Com a constructors, construïm els espais amb una metodologia que prioritza la salut i el benestar de les persones i la sostenibilitat del medi ambient, durant i després del procés constructiu.

Treballem amb un control exhaustiu de l’impacte ambiental que produeix la pròpia obra mitjançant el desenvolupament del pla ambiental i una gestió de residus acurada, valoritzant tots aquells actius susceptibles de poder tenir una segona vida i treballant perquè l’economia circular sigui una realitat al sector.

Construïm amb materials amb el més baix impacte ambiental possible en el seu procés d’extracció i fabricació, i prioritzem aquells que disposen de Declaracions Ambientals de Producte, estudiant i proposant aquells de nul·la o baixa toxicitat per les persones evitant productes que continguin formaldehids, Components Orgànics Volàtils, productes PBT com el mercuri, plom, o crom hexavalent entre d’altres.

Apostem per projectes que ja segueixin uns criteris mínims de sostenibilitat i salut, sent pro actius en propostes de millora i busca de solucions que aportin un valor afegit al projecte una vegada construït.

Som experts en aportar solucions en diverses àrees per la millora de la qualitat del producte final, incidint en àrees com l’energia, l’aigua, la qualitat de l’aire interior, el confort visual, el confort acústic i el confort tèrmic, toxicitat de materials i reducció emissions de CO2 al medi ambient.