Rehabilitar, reformar o reconstruir per reutilitzar generant el menor impacte ambiental possible passaran a ser les actuacions prioritàries del nostre sector.

Ja sigui per adequar i actualitzar l’estat d’immobles d’una certa edat, dotant-los de solucions, sistemes i materials adaptats a les exigències i prioritats que avui ens demana tant en la salut de les persones com en la de l’planeta.

Poder oferir i possibilitar confort en cada un dels eixos en què ho percebem, confort tèrmic, acústic, lumínic, cromàtic, confort ambiental, en definitiva, entenent-lo com el conjunt de variables que acaben possibilitant benestar aplicada a l’espai.

D’altra banda, treballar en aplicar les modificacions necessàries per aconseguir disminuir la demanda energètica de l’edifici i emprar solucions per cobrir aquesta demanda amb el menor consum possible, si és possible aconseguint que sigui zero.

Deixar enrere fonts energètiques típiques de segle XX per garantir l’entrada al XXII en condicions ambientals òptimes.Abandonar el gas i la combustió de fòssils substituint-les per l’aerotèrmia, i geotèrmia, l’energia solar i totes aquelles que, en menor mesura ens ajudin a aconseguir el consum zero.

Transformació i adaptació d'actius 1

Treballem també el redisseny per canvi d’ús, atendre possibles requisits regulatoris o bé abordar pels canvis observats en la demanda d’un barri o districte. Naus urbanes, edificis industrials engolits pel desenvolupament urbà, edificis o construccions amb funció agropecuària reenfocats per ser hotels o residències rurals, etc.

Rehabilitar, reformar suposa una disminució de l’impacte ambiental generat respecte a realitzar una obra nova que va de l’15% a l’35%, percentatge que depèn de l’percentatge de reutilització de materials.

Estem duent a terme diverses actuacions amb diferent perfil d’actiu:

Des de la reforma integral d’edificis en nuclis antics amb la complexitat que suposa treballar sobre jaciments històrics protegits Veure cas Cartagena. Com el redisseny i replantejament d’usos i de solució energètica en el projecte Golf, el projecte Golf, el projecte Cerdanya, o l’obra que coneixem amb el nom de Healthquitecture I.

Transformació i adaptació d'actius 2