Escassesa d’elements a la terra

ODS. Materials. No tenim tants per a tants

Why Big Oil loves to talk about your carbon footprint

APUNTS SOBRE TAXONOMIA

Ampliant l’àmbit de la investigació en salut planetària a Europa

ISGlobal amb col·laboració amb LSHTM – Centre on Climate Change & Planetary Health i l’Institute for Health and Welfare (THL)

Altres mirades a la sostenibilitat en l’edificació