Aquestes són les tres eines de simulació i càlcul que utilitzem per fer les anàlisis.

impactos

1.

Anàlisi ambiental
al llarg del cicle de vida
de l’edifici: A.C.V.

Anàlisi de cicle de vida l’edifici, fent un document dels impactes ambientals i emissions, així com un assessorament en possibles millores.

2.

Anàlisi del cost econòmic
al llarg del cicle de vida
de l’edifici: L.C.C.

Anàlisi del cost de cicle de vida l’edifici, realitzant un document dels costos associats a les diferents fases de la seva vida.

3.

Simulació de l’impacte a
salut al llarg del cicle de
vida de l’edifici: H.C.C.

Aquesta és una simulació basada en dades de salut pública i dades importades de l’INE i de la pròpia Seg. Social. Hi tractem de determinar en quina mesura.

Herramientas complementarias de análisis de proyectos

Herramientas complementarias de análisis de proyectos

Herramientas complementarias de análisis de proyectos