Amb independència de les eines d’anàlisi i avaluació pròpies, també realitzem certificacions dels que segons el nostre parer són els segells més rellevants del panorama actual.

Portem a terme l’anàlisi prèvia que ens permet saber com de lluny o de prop estem després d’una primera anàlisi per assolir un nivell determinat i seguidament determinem les estratègies per optimitzar l’esforç i aconseguir la nota més alta possible.

En l’àmbit de la salut, disposem d’una certificació pròpia: HHB, que ajuda tant el promotor com l’usuari a entendre i valorar les actuacions dutes a terme en salut.

DGNB

certificado verde

WELL

Passive house

HAUS