Les formacions tenen per objecte tractar de familiaritzar els participants amb els objectius que perseguim en cada projecte i com els afecten a ells, així com que han de tenir en compte per assolir-los.

1.

Formació per a equips de disseny o projectistes per a la implementació criteris de salut i sostenibilitat

2.

Formació per a instal·ladors HVAC per a la implementació criteris de salut i sostenibilitat

3.

Formació per a equips, muntadors de façanes, instal·lació d’aïllaments i revestiments per a la implementació, criteris de salut i sostenibilitat

4.

Formació per a instal·ladors dels circuits d’electricitat per a la implementació criteris de salut i sostenibilitat

5.

Formació per a instal·ladors del projecte d’aigua i sanejament per a la implementació criteris de salut i sostenibilitat

6.

Formació a equips de vendes