Què entenem per acció institucional?

Ens referim a les accions dutes a terme per intentar ajudar o donar suport a aquelles organitzacions, fundacions, universitats, associacions o institucions públiques o privades que ja sigui pel propòsit que les mou, per la tasca que duen a terme o per la funció social que realitzen, mereixen la nostra dedicació a la forma i manera que tots dos convinguem i en la mesura de la nostra disponibilitat de temps i diners. És en aquest àmbit on entenem que la nostra ajuda desinteressada i no remunerada, basada en l’experiència i la millor intenció ha de concretar-se.

Des de la fundació de H.A.U.S. hem col·laborat o venim col·laborant amb les següents institucions:

Green Building Council Espanya


Formant part de l’equip de treball de el projecte salut.
Formant part de l’equip de treball de el projecte Verd.
Sent membres de Consell de patrocinadors.
Sent membres de l’Assemblea.
Participant en les jornades de l’G17, Madrid 2018, Paris 2019.
Participant en les jornades de Construtec Madrid 2018

O.A.C


Formant part del grup de treball Salut i Arquitectura.

Participació al Congrés CONTRUÏM FUTUR, Salou març 2019.
Universitat Rovira i Virgili


Com a membre de jurat de la presentació de projectes d’alumnes de 4t curs d’el grau d’arquitectura.

Barcelona Global, participació en el grup de treball per a la redacció de mesures que possibilitin l’accés a un habitatge assequible a la ciutat de Barcelona.

Participació en Fòrums i Congressos

Com panelistes

Construtec 2018

Cosntruïm Futur

GBCe 10 Aniversario

Com visitants

Construmat 2017

Smart Cities 2017

Smart Cities 2018

E Power Building 2017

E Power Building 2018

I Water 2018

CONAMA 2018

Congreso de edificios de consumo casi cero. Madrid 2018

Rebuild 2018